Skip to main content

Har du beskyttet din data?

29
0

Datatab hos virksomheder er et generelt problem, specielt hos mindre virksomheder, som kan medføre store konsekvenser for virksomheden, uanset størrelse. En af de mest udbredte årsager til datatab findes ved menneskelige fejl, f.eks. hvis man via et uheld formaterer en computers harddisk uden at vide at man sletter en fil eller en mappe.

Datatab kan være svært eller decideret umuligt at fremskaffe igen, da mange virksomheder lader medarbejderne styre håndteringen af data, da virksomheden ikke har nogen officiel politik på dette område.

Årsager til datatab

Der eksisterer overordnet set forskellige typer af datatab: hvis en medarbejder medbringer deres arbejdscomputer med hjem, for at arbejde og mister den uden at have en backup, hvor den anden type skyldes datatyveri. Størstedelen af medarbejdere ejer en arbejdscomputer, som de kan bringe med hjem, for at lave hjemmearbejde. Hvis de beslutter sig for at sidde på en café og arbejde og derved er glemsomme og glemmer arbejdscomputeren, uden at have en backup, vil de have mistet deres data.

Derudover kan datatyveri skyldes hackere, som hacker sig ind i systemet på arbejdspladsen og stjæler oplysninger fra virksomheden. Hvis man ikke benytter sig af en backup, kan den mistede data være tabt og umuligt at fremskaffe.

Hvordan beskytter man sin data?

Virksomheder skal først og fremmest have en politik om sikkerheden, som har til formål at beskytte data. En sikkerhedspolitik er yderst nødvendig, så det er sikret at alle medarbejdere beskytter deres data på samme måde, hele vejen rundt. Dernæst skal medarbejderne benytte sig af et sikkerhedsprogram på deres arbejdstablets, så de kan f.eks. slette data og blokere deres tablets via en fjernkontrol, hvis de mister deres tablet. Til sidst er en backup løsning et af de sikreste valg, for at beskytte sin data. Keepit.com er en virksomhed som tilbyder backup løsninger og gendannelse af data, hvis det skulle, at man mister al sin data, hvad enten det er af datatyveri, glemt tablet eller en IT-fejl. Det nævnes at dette er den sikreste løsning, da man har mulighed for at få genskabt sin mistede data, hvilket kan være yderst dyrebart for en virksomhed.

Få styr på din backup, før det er for sent

Der er som nævnt mange årsager til at man kan miste sin data, hvad enten det er menneskelige fejl, computervirus, IT-fejl eller datatyveri. Dog er det overordnet set uden betydning, hvordan man har mistet sin data, men det er altafgørende at have styr på sin backup, før uheldet er ude.

Jo før man får styr på sin backup, jo før kan man være foruden bekymringerne som er forbundet med tab af data, hvilket ikke bidrager noget positivt med sig. Det kan være at man aldrig får behov for sin backup, men hvis man pludselig står uden størstedelen af sin data, vil man ønske, at man lavede en backup, for sig selv og virksomhedens skyld.

Tags

David